Negeziyorum Blog

LOGO PNG.png
Ara

Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı: Çorum - Hititlerin Kutsal Tepesi

Çorum gezimizin bir parçası olan Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı, geçmişi günümüze kadar uzanan ilginç yapısı ve kabartma eserleriyle ziyaretçilerini dönemin kültürünü hissettirerek ayrı bir değer kazanmaktadır.

Yazılıkaya tapınağı, Hititler döneminde yeni yılın gelişini törenle kutladıkları keşfedilmiş en büyük tapınaktır. Tapınak 2 bölümden oluşmaktadır. Anıtsal giriş kapısından başlayan tapınak, avlusundaki sütunlu bir revağ ile A ve B olarak adlandırılan 2 odadan oluşmaktadır. Hititlerin yeni yıl kutlamalarını A odasında gerçekleştirdikleri, B odasının ise M.Ö. 13. yüzyıl krallarının ölü ve anma kültlerinde önemli bir yeri olmuştur. Ayrıca Unesco tarafından koruma altına alınmıştır. Tapınak ücretsiz olarak misafirlerine açıktır.Tapınağın girişi duvarları Hitit dönemine ait birçok geleneksel motif ile işlenmiştir.

YAZILIKAYA -A- ODASI


Bu kaya odasının önünde tapınağı dış dünyadan ayıran büyük bir yapı kompleksi bulunmaktadır. Yazılıkaya'da kayalara işlenen Hitit panteonuna ait tanrılar, Hititçe değiş huri kökenli isimlerle belirtilmiştir. A odasında sağda tanrıçalar, solda ise tanrılar betimlenmiştir. Her figürün yanında Luvice Hiyerogliflerle tanrının adı yazılmıştır. Bu tanrılar, dipteki ana sahneye ilerler durumdadır. Ana sahnede ülkenin en önemli tanrısı olan fırtına tanrısı Teşup ile güneş tanrıçası Hepat karşılıklı durmaktadır. Bu kaya odasının en büyük figürü ise, ana sahnenin karşısında yer alan Yazılıkaya'ya M.Ö. 13. yüzyılda şimdiki görünümü veren Büyük Kral IV. Tudhaliya'nın kabartmasıdır.

YAZILIKAYA -B- ODASI


Dar bir geçitten girilen B odası, büyük olasılıkla M.Ö. 13. yüzyıl sonlarında IV. Tudhaliya'nın oğlu II. Şuppiluliuma tarafından, ölen babasının anısına yapılmıştır. Geçen yüzyılın sonlarında kazılmış olduklarından, bu odadaki kabartmalar daha iyi korunmuştur. Benzeri A odasında da olan 12 yeraltı tanrısı, yüksek sivri külahlı, kısa etekli olup, omuzlarında orak biçimli kılıç taşımaktadır. Bunların karşısında kabzası üzerinde dört aslan figürü ve üstte sivri külahlı insan başlı büyük bir kılıç yer almaktadır. Kabartma, yeraltı tanrısı Nergal'in tasviri olmalıdır. Bunun solunda Kral IV. Tudhaliya'nın isim kartuşu, sağında ise Kral IV. Tudhaliya'nın koruyucu tanrısı Şarruma'nın himayesine alındığını gösteren kabartma vardır. Hemen girişte, yerdeki büyük kireçtaşı kaide üzerinde yine aynı kralın heykelinin var olabileceği düşünülmektedir. Bu odadaki nişler büyük olasılıkla adakları koymak için kullanılmış olmalıdır.


Negeziyorum ekibi olarak kısa süreli de olsa Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı görmenizi tavsiye edebileceğimiz yerler arasındadır. Çorum'a uğrarken gezi rotanıza ekleyebileceğiniz bir turistik nokta olabilir.

BLOG

YAZARIMIZ

OL!