Negeziyorum Blog

LOGO PNG.png
Ara

Arkeoloji Vadisi ve Tekkeköy Mağaraları: Samsun - Tarihin Doğduğu Kent

Samsun'un 14 km. kadar doğusunda Tekkeköy sınırları içerisinde yer almaktadır. Fındıcak ve Çınarlı derelerinin suladığı vadi boyunca yükselen kaya kitlelerinde büyüklü ve küçüklü oyuk ve mağaralar vardır. 1941 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tahsin Özgüç Başkanlığında bir heyet tarafından yapılan kazı ve araştırmalar sırasında burada çok sayıda prehistorik mağara, sığınak ve düz yerleşme yeri keşfedilmiştir.

Çınarcık ve Fidancık Vadilerinin birleştiği yer de ve iki vadiye hakim durumda bulunan kaya kitlesi 'Delikli Kaya' adı ile bilinmektedir. Bu kaya kitlesinden çıkan basamaklar teknik ve biçim yönünden incelenmiş ve burada bir Frig Kalesi olduğu anlaşılmıştır.

Kalkolitik dönemi sergileyen yerleşim yerleridir. Bu mağaralar doğal oluşmuş ufak mağaraların genişletilerek ve oyularak iskan edilmesi sonucu meydana gelmiştir. Mağaralar katmanlı olup üst üste birkaç dönemi birden yaşamış olan arkeolojik yerleşke de üst üste olan mağaralarda yaşayanlar ilk ortak yaşam kültürünü de geliştirmişlerdir. Bu anlamda ilk apartmanlar olarak da düşünülebilir.

Kaya sığınaklarının bulunduğu yerlerde mağara ve kayaaltı sığınaklarda barınmışlar, kaya sığınaklarının bulunmadığı yerlerde ise açık havada kurdukları sığınaklarda yaşamışlardır. Paleolitik Çağ, karakteristik çizgileri ve kültürleriyle Alt, Orta ve Üst olmak üzere 3 evreye ayrılır. Alt Paleolitik'te kısmen de olsa Orta Paleolitik'te görülen klasik 2 yüzeylilerin (el baltası) yerini çakmak taşı yonga ve dilgilerin üzerine yapılmış, çeşitli tipteki aletler almıştır.

Ön kazıyıcılar taş delgiler, taş kalemler yaprak biçimli uçlar, mekik aletler bunlardan bazılarıdır. Taş aletlerinin yanı sıra kemik ve boynuzdan yapılmış aletler de üst paleolitik dönemde görülmeye başlar. Üst Paleolitik'in son evrelerinde ise sırtı devrik dilgiciklerin ortaya çıktığı görülür. Taş aletlerin yanı sıra kemik ve boynuzdan yapılmış aletlerde de büyük bir artış gözlenmektedir. Bu mağaralarda yaşayan Paletolitik Çağ insanı madeni tanımamış, bütün aletlerini taş, ağaç ve kemikten yapmıştır. Geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlamışlardır. Taştan yontmak sureti ile yaptıkları el baltaları, mızrak uçları, kesiciler, kazıyıcılar gibi çeşitli aletleri kullanmışlardır.

Tekkeköy'de yapılan kazı ve araştırmalar da genellikle mezar odası hediyesi olarak kullanılmış olan çanak, çömlek, küpe, bilezik, bıçak-kama, ok ucu, toplu iğne vb. eserler bulunmuştur. Bu eserler biçimleri ve teknik özellikleri ile Orta Anadolu seviyesinde olup, kemik aletler de Orta ve Batı Anadolu'da ki benzerlerine kıyasla daha ileri bir işçiliğe sahiptir.

30 görüntüleme0 yorum

BLOG

YAZARIMIZ

OL!